Job alert aanmaken

In welke categorie vacatures wil je alerts ontvangen?

Functie (0 geselecteerd)

Voor welke locatie wil je job alerts ontvangen?

Locatie (0 geselecteerd)

Je solliciteert nu voor Voorkomen door signalering en bewustwording -

Voorkomen door signalering en bewustwording

bouwen solliciteer vandaag

Voorkomen door signalering en bewustwording

Linda verteltPreventieverpleegkundige

Linda werkt al ruim 40 jaar in de zorg, nu als preventieverpleegkundige en trainer. Vanuit die rol neemt ze mensen mee in de wereld van positieve gezondheid en biedt ze praktische handvatten voor het vroeg signaleren van kwetsbaarheid. Zo zet Linda zich vol toewijding in voor preventie, wat neerkomt op voorkomen. Dat doet ze door in gesprek te gaan over wat het leven van de cliënt zin geeft. Als iemand voor iets gemotiveerd is, pakt hij/zij sneller zelf de regie. En zo nodig zet zij zich in om de juiste zorg te regelen.

“Als preventie verpleegkundige geef ik onder meer workshops vroegsignalering kwetsbaarheid. Als je weet wat de signalen zijn, kun je ze herkennen en vervolgens stappen zetten. Het maakt niet uit of je een huishoudelijke hulp, verpleegkundige of verzorgende bent, als jou iets opvalt, denk er dan over na wat dit betekent en wat jij eventueel zou kunnen doen.”

Werkdag van een preventieverpleegkundige
Vierstroom telt nu 5 preventieverpleegkundigen, maar er zijn ook steeds meer wijkverpleegkundigen die uren krijgen voor preventie. Dat is ook echt nodig, want dat geeft ruimte voor een andere manier van werken. Mijn dag begint altijd vroeg en start met mail bijhouden, gevolgd door afspraken met cliënten of Het organiseren van initiatieven in de wijk die gericht zijn op preventie, bijvoorbeeld initiatieven om mantelzorgers te ondersteunen of veiligheidsbijeenkomsten voor ouderen. Bij het contact met cliënten zit veel tijd in ondersteuning organiseren, want er speelt vrijwel altijd meer dan er bekend is. Bijvoorbeeld ouderen met dementie die ook psychische problemen hebben en waar een overbelaste mantelzorger betrokken is.

Hiertoe op aard zijn
Ik word er blij van als ik echt contact heb met iemand en we het echt ergens over hebben. Bijvoorbeeld met een 95-jarige in gesprek gaan over meer beschermd wonen voor de veiligheid of toch thuis blijven voor het genot van eigen huis en tuin. Dan vind ik het heel interessant om in gesprek te gaan over wat meer weegt. Bij de individuele gesprekken heb ik het meest het gevoel dat ik hiertoe op aard ben. De meeste uitdaging zit in de motivatie van mensen ontdekken. Het is een leuk proces om mensen bewust te maken van waar het echt om gaat. Dat doe je vooral door goed te luisteren, open vragen te stellen, geen eigen mening of snel advies geven, maar juist stiltes te laten vallen.

De aanhouder wint
Van de vele mooie zorgherinneringen, springt een man die niet openstond voor zorg eruit. Na een melding van de huisarts ben een periode regelmatig langs gefietst en riep ik door de brievenbus: hallo hier is Linda, hoe gaat het met u, mag ik binnenkomen? Langzaam maar zeker ging de deur open. Toen deze meneer was gevallen, wilde hij nog niet opgenomen worden maar toen kreeg ik wel de sleutel van zijn huis. Zo bijzonder, na een jaar roepend door de brievenbus, mocht ik eindelijk echt binnenkomen en kreeg ik zelfs de sleutel. Dan denk je ook: de aanhouder wint.

Ontmoeten, leren en delen
Wijkverpleging is zo’n belangrijk beroep binnen de gezondheidszorg. Omdat je de bij de mensen thuis komt, krijg je zoveel te zien en de gelegenheid om veel voor iemand te betekenen. Ik hoop ook dat op de arbeidsmarkt duidelijker wordt hoe gaaf dit vak is. Je krijgt de kans om zoveel mensen te ontmoeten, zoveel te leren en te delen wat jij in huis hebt dus ik zou zeggen: grijp die kans!

Gerelateerde vacatures

Open sollicitatie?
Wij staan altijd open voor talent.