Job alert aanmaken

In welke categorie vacatures wil je alerts ontvangen?

Functie (0 geselecteerd)

Voor welke locatie wil je job alerts ontvangen?

Locatie (0 geselecteerd)

Je solliciteert nu voor Zoveel meer dan het laatste hoofdstuk -

Zoveel meer dan het laatste hoofdstuk

bouwen solliciteer vandaag

Marijke en VivianneAandachtsfunctionarissen

Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar omvat zoveel meer. Op de Dag van de Palliatieve Zorg (14 november 2023) nodigen we u uit om meer te leren over palliatieve zorg en het belang ervan te erkennen. Zo kunnen we samen streven naar de best mogelijke kwaliteit van leven voor degenen die dat het meest nodig hebben. Bij Vierstroom Zorg Thuis hebben we ook twee aandachtsfunctionarissen palliatieve zorg: Vivianne en Marijke. Vivianne vertelt hier graag meer over.

Wat is palliatieve zorg?
Vivianne: “Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor mensen met een ziekte waarvan geen genezing mogelijk is, zoals kanker, COPD of hartfalen. Waar terminale zorg de laatste drie maanden omvat, kan de palliatieve fase jaren duren. Het doel is ervoor zorgen dat cliënten een zo goed en prettig mogelijk leven hebben waarbij we kijken naar sociale, fysieke, psychische en spirituele aspecten. Mantelzorgers en de naasten spelen hierbij een cruciale rol, want hun welzijn is net zo belangrijk als dat van de cliënt zelf.”

Tijdig markeren
“Het vroegtijdig herkennen van de palliatieve fase is essentieel. Het stelt ons in staat om maatwerk te leveren, rekening houdend met de wensen en grenzen van de cliënt. Zo voorkomen we dat belangrijke zaken pas ter sprake komen wanneer het te laat is. Het markeren van de palliatieve fase gebeurt officieel door artsen, maar zorgprofessionals spelen vaak een voorloperrol. Door signalen op te vangen en te delen kan het gesprek met de cliënt en hun familie tijdig plaatsvinden”, onderstreept Vivianne.

Samen het pad bewandelen
“Palliatieve zorg draait om de behoeften van de cliënt en hun naasten. Het gaat verder dan puur medische zorg en omvat emotionele en spirituele ondersteuning. Zo kunnen geestelijk verzorgers waardevolle hulp bieden bij levensvragen als waarom ik en wat gebeurt er als ik kom te overlijden. Het mooiste is als je als professionals samen het pad kunt bewandelen om de cliënten en naasten bij te staan.”

Meer bewustwording en kennis
“Ik hoop dat er meer bewustwording en kennis van palliatieve zorg komt. Het is een voortdurende reis waarin we moeten blijven leren en groeien. Op die manier kunnen we het meeste uit de palliatieve fase halen. Flexibel zijn in onze zorgbenadering is van onschatbare waarde, waar geen vastomlijnde regels gelden”, legt Vivianne uit.

Op de kaart
Vivianne: “Mijn visie voor de organisatie is dat wanneer iemands geliefde ernstig ziek is, ze Vierstroom Zorg Thuis bellen omdat we bekendstaan om de goede zorg die we leveren. Ik denk dat dat al gebeurt, maar dat we onze palliatieve zorg nog beter kunnen maken. Daar werken we continu aan door intern kennis te delen en zo palliatieve zorg echt op de kaart te zetten.”

Bijzondere momenten
“Palliatieve zorg brengt vaak ontroerende momenten met zich mee, omdat mensen zich kwetsbaar en open opstellen. Het is erg mooi als je dat mag meemaken. Van het helpen vervullen van iemands laatste wens tot het ontvangen van uitnodigingen voor uitvaarten. We beseffen de impact van ons werk en de kwetsbaarheid van het leven.”

Gerelateerde vacatures

Open sollicitatie?
Wij staan altijd open voor talent.